Personalități la ISIM Timișoara

Zilele trecute, Sorin Keller, președintele Institutului Internațional de Sudură, IIW, principala comunitate globală care leagă industria, cercetarea și educația de progresul sudării pentru o lume mai sigură și mai durabilă, a petrecut o zi la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Sudură și Încercări Materiale, ISIM Timișoara, acesta fiind reprezentantul țării noastre în IIW din 1970.

Înființat în 1948 de institutele și societățile de sudare din 13 țări, care considerau că este esențial să facă posibil progresul științific și tehnic la nivel global, Institutul Internațional de Sudură este locul unde astăzi, cercetători, practicieni și educatori din industrie, studenți și tinerii profesioniști din peste 51 de țări din întreaga lume fac parte. Această cooperare internațională unică se realizează prin întâlniri anuale și intermediare ale unităților și consiliilor de lucru IIW, rețele tehnice, proiecte partajate, evenimente, publicații și comunicări pe web, iar rezultatele sunt împărtășite în întreaga lume, promovând utilizarea optimă și inovarea în îmbinarea tehnologiilor, standardizarea internațională și calitatea prin educație, formare, calificare și certificare a persoanelor și companiilor pentru o lume sigură și durabilă.

Întâmpinat de Nicușor-Alin Sîrbu, director general la ISIM Timișoara, Sorin Keller a vizitat institutul, discutând despre o serie de aspecte privind situația actuală, colaborările viitoare si posibilitățile de creștere a vizibilității acestui institut de cercetare în cadrul Institutului International de Sudură, atât la nivelul comisiilor de specialitate, cât și în Adunarea Generală anuală a IIW, fiind recunoscut, de altfel, potențialul existent aici.

După cel de-al Doilea Război Mondial, mulți membri ai comunității de sudare, inclusiv membrii CPI, au căutat activ să înființeze o organizație de sudare cu adevărat internațională. Așa se face că, în cadrul unei conferințe organizată de Institutul Belgian de Sudare, la 11 iunie 1948, a avut loc lansarea oficială a Institutului Internațional de Sudare. Guy Parsloe, secretar general, un puternic susținător al implicării Institutului în documentare și terminologie, a fost interesat în mod deosebit de diseminarea activității IIW, astfel că, în 1962, revista Institutului Welding in the World a fost publicată pentru prima dată direct de Institut. Revista era bilingvă, în limba franceză și engleză, avându-l pe Parsloe redactor șef comun și pe André Leroy, secretar științific și tehnic, în poziția de coordonator al publicației.