PowerSense

 • CTT ETA2U Innovation
 • Stage: Functional model
 • Innovation Type: New product
 • Industrial IoT
 • IoT
 • Energy monitoring
 • Industry 4.0
 • Ennergy Efficiency

Product Description

PowerSense hardware

Dispozitivele PowerSense, produse de compania ETA2U, sunt destinate măsurării mărimilor electrice în curent alternativ, în timp real și se adresează consumatorilor industriali.

Caracteristici de bază

ü Un dispozitiv PowerSense poate monitoriza un punct de consum trifazat sau trei puncte de consum monofazate;

ü Clasa de precizie a dispozitivului este <1% - influențat de tipul senzorilor utilizați;

ü Domeniu extins de tensiuni de măsură - 220-400 V;

ü Domeniu larg al curenților de operare, în funcție de senzorii utilizați (<=300 A sau <=600 A).

ü Memorează datele măsurate pe o perioada de 12 h, în cazul în care nu există conexiune WiFi/Ethernet.

Mărimile de instrumentație care pot fi monitorizate prin intermediul dispozitivului sunt:

·    Frecvența rețelei de alimentare cu energie electrică;

·    Tensiunea electrică pe fiecare fază;

·    Intensitatea curentului pe fiecare fază;

·    Puterile activă, reactivă,  aparentă pe fiecare fază și în total;

·    Factorul de putere pe fiecare fază;

·    Energiile activă, reactivă pe fiecare fază și în total.

Transmiterea datelor între dispozitiv și serverul de aplicații se realizează prin WiFi sau Ethernet.

Carcasa

Dispozitivul este realizat în carcasă din material ABS. Bornele de curent și de tensiune se află în partea laterală a dispozitivului. Conectorii speciali asigură conectarea și deconectarea dispozitivului fără întreruperea alimentării cu energie electrică ale consumatorilor.

Specificații tehnice

Clasa de precizie

< 1%

Domeniu de tensiune

220-400 V

Consum dispozitiv

6 VA

Material carcasă

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Dimensiuni

60 mm (înălțime) x 120 mm (lățime) x 90 mm (adâncime)

PowerSense software

Parte a soluției PowerSense care permite vizualizarea datelor înregistrate și transmise de PowerSense hardware.

 

Accesul în aplicație se face pe baza unor credențiale, nume utilizator și parolă, definite pe organizație, care poate avea atașat unul sau mai mulți utilizatori. Utilizatorii pot fi împărțiți în două categorii:

·    User – pot vizualiza, exporta date din aplicație;

·    Admin – pot adăuga/șterge utilizatori în/din organizația din care fac parte, plus atribuțiile utilizatorilor.

Datele înregistrate sunt organizate într-o structură ierarhică după cum urmează:

·    Device – reprezintă un nod fizic de măsurare a mărimilor electrice, monofazat sau trifazat;

·    Group – reprezintă două sau mai multe noduri monofazate sau trifazate grupate după anumite criterii stabilite de responsabilul din partea organizației;

·    Point – reprezintă un punct de consum, care poate fi format din mai multe noduri monofazate sau trifazate.

Aplicația permite utilizatorilor stabilirea unor alerte, respectiv unor notificări generate de definițiile alertelor, prin email.


Innovation Character

Soluția noastră se adresează companiilor care doresc să monitorizeze parametrii rețelei electrice pentru diverse scopuri, cum ar fi îmbunătățirea consumului de energie electrică prin monitorizarea echipamentelor din producție, îmbunătățirea consumului de energie electrică în instituțiile publice, identificarea anomaliilor apărute pe rețeaua electrică/echipamente din producție; monitorizarea parcurilor fotovoltaice/eoliene sau generarea unor baze de date pentru mentenanță predictiva etc.
Beneficiile folosind soluția PowerSense – măsurarea mărimilor electrice pot fi următoarele:

 • îmbunătățirea consumului de energie electrică;
 • prognoza consumului de energie electrică;
 • generarea istoricului de date pentru audite electroenergetice, acreditarea de certificări energetice, ex. ISO 50001;
 • depistarea evenimentelor nedorite, identificarea de anomalii ale consumului energetic și notificarea lor;
 • trasabilitate pentru mentenanță cu ajutorul alertelor/notificărilor în cazul depășirilor parametrilor prestabiliți; 

Soluția PowerSense este un produs autohton rezultat al cercetării inovării și al transferului tehnologic în intenția de digitizare datelor și adoptarea de soluții inovatoare, etape preliminare pentru digitalizare.
 


Social Impact

Imbunatatirea eficientei energetice in companiile de orice dimensiune, cresterea digitalizarii si a accesului la informatii de eficienta energetica.


Environmental Impact

Oferirea de informatii care permit reducerea amprentei de carbon, eliminarea hartiei in monitorizarea informatiilor de consum energetic.


Product Price:

Price not visible for this package


Images

Intellectual Properties:

No IPs defined