ACOPERIRI ANTICOROZIVE PE BAZĂ DE CONTAINERE DE SILICE MEZOPOROASĂ ÎNCĂRCATE CU 1-H BENZOTRIAZOL (BTA) /DODECILAMINĂ (DDA) ŞI RESPECTIV CU 2-MERCAPTOBENZIMIDAZOL (MBT)/DODECILAMINĂ (DDA) ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTORA

Price not visible for this package

Interest:

Assignment

Publication info:

No.: RO137658

Date: 29.09.2023

Inventor(s):

NISTOR CRISTINA LAVINIA [RO]

BURLACU SABINA GEORGIANA [RO]

MIHĂESCU CĂTĂLIN IONUŢ [RO]

PETCU CRISTIAN [RO]

IANCHIŞ RALUCA [RO]

NINCIULEANU CLAUDIA MIHAELA [RO]

ALEXANDRESCU ELVIRA [RO]

SCOMOROSCENCO CRISTINA [RO]

GÎFU IOANA CĂTĂLINA [RO]

Applicant(s):
INSTITUTUL NAT DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM [RO]
Classification:
International patent classification (IPC):
C09D5/08

Cooperative patent classification (CPC):
Application info:
No.: RO20220000150
Date: 24.03.2022
Priority number(s):
RO20220000150 24.03.2022
BOPI:
Description:

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor acoperiri filmogene hibride cu proprietăţi de protecţie anticorozivă a suprafeţelor metalice. Procedeul, conform invenţiei, constă în etapele de: sinteza a particulelor mezoporoase de silice încărcate cu 1-H Benzotriazol (BTA)/Dodecilamină (DDA), respectiv, cu 2-Mercaptobenzimidazol (MBT) din co-precursori de silice tetraetilortosilicat (TEOS), feniltrietoxisilan (PTES), octiltrietoxisilan (OTES) şi 3-mercaptopropiltrimetoxosilan (SPTE), în raport gravimetric de 5/1/1/1, la pH aproximativ 9, în atmosferă inertă, sub barbotare de azot, la temperatura camerei, rezultând două faze: o fază transparentă constând în etanol care a fost îndepărtă şi o fază alb-opacă constând în particule de silice încărcate cu combinaţia de inhibitori de coroziune care a fost uscată la temperatura camerei, timp de 5 zile, rezultând o pulbere albă. Particulele de silice încărcate cu combinaţia de inhibitori sunt apoi integrate într-o matrice filmogenă de silice, care se aplică cu bună aderenţă pe suprafeţe metalice, (de exemplu, plăcuţe de aluminiu sau de cupru), având ca efect creşterea rezistenţei acestora la acţiunea corozivă a mediului.