ANSAMBLU ÎNTRERUPĂTOR-SECŢIONOR-COMUTATOR DE ÎMPĂMÂNTARE

Price not visible for this package

Interest:

Assignment

Publication info:

No.: RO202200034

Date: 29.09.2023

Inventor(s):

WYPYCHEWICZ BOGUSLAW [PL]

Applicant(s):
ZPUE S A [PL]
Classification:
International patent classification (IPC):
H01H33/66; H01H33/666

Cooperative patent classification (CPC):
H01H3/40 (EP); H01H31/003 (EP, FI); H01H31/28 (SE); H01H33/02 (SE); H01H33/04 (FI); H01H33/121 (PT); H01H33/125 (EP); H01H33/42 (SE); H01H33/664 (FI); H01H33/666 (EP, SE); H01H33/6664 (FI); H01H33/122 (EP); H01H33/42 (EP); H01H33/6661 (EP)
Application info:
No.: RO20220000034U
Date: 07.10.2022
Priority number(s):
PL20210130317U 07.10.2021
Related patents:
CN219017512; DE202022105636; ES1299474; FI13358; FR3128054; NL2033248; PL130317; PT12181; SE2251161; SK1292022; TR2022015276
BOPI:
Description:

Invenţia se referă la un ansamblu întrerupător-secţionor-comutator de împământare (1) cuprinzând o carcasă (2) din material dielectric, în care sunt dispuse un subansamblu secţionor-comutator de împământare (3) şi un subansamblu întrerupător cu vid (4) conectate între ele în serie, caracterizat prin aceea că ansamblul (1) cuprinde un subansamblu rotativ de joncţiune electrică (5) formând o conexiune electrică în serie între subansamblul secţionor-comutator de împământare (3) şi subansamblul întrerupător cu vid (4); şi subansamblul secţionor comutator de împământare (3) cuprinde - o cameră (31) în care este dispus un ştift rotativ (32) din material dielectric, unde axa de rotaţie (O32) a ştiftului rotativ (32) coincide cu axa de rotaţie (O5) a subansamblului rotativ de joncţiune electrică (5); - un element de conexiune conductor rotativ (33) conectat electric, la un capăt, prin intermediul unui prim contact axial (331), la subansamblul rotativ (5) şi, la celălalt capăt, prevăzut cu un al doilea contact rotativ radial (332); - cel puţin două partiţii de izolare (321), care ies în relief din ştiftul rotativ (32) şi înconjoară al doilea contact radial (332) într-un plan (P1-P1) perpendicular raportat la axa de rotaţie (O32) a ştiftului rotativ, definind între ele un unghi proeminent (α); - o roată dinţată (322) conectată la ştiftul rotativ (32) şi care se roteşte în jurul axei de rotaţie (O32) a ştiftului rotativ (32); - un contact de ieşire de recepţie (61) şi un contact de împământare (62) ieşind în relief spre interior din suprafaţa internă a camerei (31) în planul de rotaţie al celui de-al doilea contact rotativ (332); - o bornă de ieşire de recepţie electrică (63) şi o bornă de împământare electrică (64) conectate la contactul de ieşire de recepţie (61) şi, respectiv, la contactul de împământare (62).

cover